Αμμοπλυντηρίδα

Διάταξη διαχωρισμού άμμου για διάφορες παροχές εισόδου.

Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ