Ξέστρο παχυντή βαρύτητας

Ξέστρο για την αργή ανάδευση της ιλύος σε δεξαμενή παχυντή βαρύτητας. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η οδήγηση της ιλύος στο κέντρο του κώνου στον πυθμένα της δεξαμενής, για την απομάκρυνσή της.

Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ