Γέφυρα καθίζησης συνεχούς απαγωγής

Γέφυρα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας καθίζησης με ξέστρο πυθμένα και επιφανειακή σκάφη απαγωγής. Κατασκευάζεται για διάφορους διαμέτρους δεξαμενών.

 Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ