Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017
A+ R A-

Θυρόφραγμα υπερχειλιστικό

Θυροφράγματα τα οποία τοποθετούνται κυρίως σε φρεάτια μερισμού ή έξοδο βιολογικού αντιδραστήρα, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό ύψος υπερχείλισης, με στεγάνωση από τρείς πλευρές

Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ